Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/informator_miejski/plan_dyzurow_aptek
Drukuj grafikę : tak / nie

Plan dyżurów aptek

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO W SPRAWIE DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ROKU 2024 NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

W związku z nowelizacją art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U.2022.2301 t.j. z dnia 2022.11.14 w 2024 roku w Powiecie Nowotarskim deklarację pełnienia dyżurów w trybie całodobowym złożyła: Apteka Prywatna w Nowym Targu ul. Długa 55 - 57

Wobec powyższego Zarząd Powiatu Nowotarskiego nie wyznacza w roku 2024 w drodze uchwały apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej jak też dyżurów w dzień wolny od pracy.

Pozostałe apteki ogólnodostępne funkcjonujące na terenie powiatu nowotarskiego w roku 2024 nie pełną dyżurów w trybie całodobowym - będą pełnić dyżury zgodnie z ustalonym własnym rozkładem godzin pracy.

Ustawa wskazuje, że za dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną:

- dyżurem w dzień wolny od pracy - jest dyżur pełniony bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00.

- dyżurem w porze nocnej - jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19:00 a 23:00.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotarskiego w roku 2024 (na podstawie informacji przekazanej Zarządowi Powiatu Nowotarskiemu przez podmiot prowadzący aptekę) stanowi załącznik do Komunikatu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf uchwala praca aptek na terenie powiatu nowotarskiego.pdf 24-03-12 13:08 2.68MB pobierz plik: uchwala praca aptek na terenie powiatu nowotarskiego.pdf