3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 29 - Zawieje i zamiecie śnieżne!
Strona główna Kontakt Deklaracja dostepnosci

Wstęp deklaracji

Gmina Rabka-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Rabka-Zdrój www.rabka.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
Tel. 18 2692000, fax: 18 2677700
Email:

Strona internetowa www.rabka.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności jakie się pojawiają to:
Część z publikowanych zdjęć czy filmów nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 2019-04-26.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-10-18

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Stachura 
e-mail:  
Telefon: 18 2692090

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju obejmuje połączone przewiązką dwa budynki.
  • Stary budynek obejmuje przyziemie, parter i 3 piętra. Dostęp do przyziemia i parteru jest bezpośredni z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju znajdujących się na trzech piętrach budynku prowadzą schody. Osoba niepełnosprawna na parterze powiadamia pracownika kasy o swojej obecności i potrzebie załatwienia sprawy.  Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.
  • Nowy budynek jest 2-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Na 1 piętro osoba niepełnosprawna także może dostać się bez konieczności pokonywania schodów. Ma dwie możliwości. Po pierwsze może skorzystać z windy dla niepełnosprawnych lub z parteru starego budynku korzystając z przewiązki.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry