Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/dla_nieslyszacych
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja dla niesłyszących

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W RABCE-ZDROJU

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rabki-Zdroju została zamieszczona informacja na temat udogodnień, z których może skorzystać osoba niesłysząca, jeśli zamierza udać się do Urzędu Miejskiego celem załatwienia swojej sprawy.

Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Jeżeli w celu załatwienia Państwa sprawy zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego posługującego się językiem migowym to można zgłosić taki wniosek wysyłając e-mail:  lub faks 18 26 77 700 co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie Państwa wizyty. Można też zwrócić się pisemnie o pomoc w Sekretariacie, gdzie zostanie poproszony pracownik urzędu posługujący się językiem migowym.