Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/gospodarka_odpadami
Drukuj grafikę : tak / nie

Program Gospodarki Odpadami

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w następujących godzinach:

lub przelewem na indywidualne konto przypisane do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub na ogólne konto podane poniżej:

Konto PKO BP O/Rabka-Zdrój
47 1020 2892 0000 5402 0729 2164.

Zgodnie z uchwałą NR LXI/476/22 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

dla budynków jednorodzinnych:

37,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie,
27,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są w kompostowniku  przydomowym.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny  mogą zostać obciążeni opłatą w wysokości 74,00 zł od mieszkańca.

dla budynków wielorodzinnych:

31,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie,

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny  mogą zostać obciążeni opłatą w wysokości 62,00 zł od mieszkańca.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości wnosi z góry bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Lista aptek, do których można oddać leki przeterminowane:

Apteka "Pod Gwiazdą" ul. Orkana 29, 34-700 Rabka - Zdrój,

Apteka M. Palarczyk, M. Palarczyk ul. Chopina 16, 34-700 Rabka - Zdrój,

Apteka Rodzinna JENS ul. Poniatowskiego 10, 34-700 Rabka - Zdrój,

Apteka "Zdrojowa" ul. Zakopiańska 6A, 34-700 Rabka - Zdrój,

Apteka Dr Max ul. Sądecka 1B, 34-700 Rabka - Zdrój.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Stawki 2023.docx 23-02-06 08:58 10.9KB pobierz plik: Stawki 2023.docx
pdf odpady_wielorodzinne_2023.pdf 22-12-27 09:19 151.73KB pobierz plik: odpady_wielorodzinne_2023.pdf
pdf odpady_solectwa_2023.pdf 22-12-27 09:19 361.71KB pobierz plik: odpady_solectwa_2023.pdf
pdf odpady_miasto_2023.pdf 22-12-27 09:19 648.07KB pobierz plik: odpady_miasto_2023.pdf
docx Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy Rabka-Zdrój.docx 22-11-22 11:56 13.72KB pobierz plik: Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy Rabka-Zdrój.docx