Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/projekty_unijne/Rozbudowa-strefy-rekreacji-i-aktywnego-wypoczynku-oraz-utworzenie-silowni-zewnetrznej-w-Ponicach-na-terenie-Gminy-Rabka-Zdroj/idn:4854
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty Unijne Gminy

10 wrz 2020
kategoria:
Projekty Unijne
 

"Rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój"

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wartość całego zadania to ok 200 tys. zł.

Przedmiotowa operacja polega na wykonanie dwóch obiektów rekreacyjno-turystycznych:

Rozbudowę obiektu, który powstał w 2015r. z dofinansowania ze środków PROW 2007-2013.

W ramach rozbudowy planowane jest:

- przygotowanie terenu i fundamentów oraz wykonanie nawierzchni oraz montaż 15kpl. ławek parkowych, które będą stanowiły trybunę oraz 5 szt. koszy na śmieci,

- wykonanie bieżni 4 torowej o dł. 60,0 mb o nawierzchni natryskowej poliuretanowej,

- wykonanie skoczni do skoku w dal,

- wykonanie piłkochwytów o dł 60,0 mb oraz nadzór inwestorski

Budowę siłowni zewnętrznej w skład której wejdzie 5 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonanie podbudowy i nawierzchni pod urządzeniami.

Operacja będzie realizowana w jednym etapie do końca marca 2020r. Odbiorcami powstałej infrastruktury będą zarówno mieszkańcy jak i turyści i kuracjusze przebywający na obszarze LGD. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna, obiekt nie jest zamykany. Rozbudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego poprzez wykonanie bieżni, skoczni do skoku w dal wraz z montażem piłkochwytów i ławek, które zapewnią miejsce dla widowni oraz utworzenie nowego obiektu jakim będzie siłownia zewnętrzna z pewnością wpłynie na  zwiększenie atrakcyjności obszaru i jego promocję. Poprzez rozbudowę obiekt będzie dostosowany również do potrzeb szerszego grona odbiorców tj. dzieci oraz osób starszym powyżej 50 roku życia. Nowa siłownia oraz rozbudowana strefa rekreacyjno - turystyczna zlokalizowane są w bardzo malowniczym i spokojnym miejscu, oddalonym od głównej drogi. Zatem będzie można tam bez skrępowania uprawiać różne dyscypliny sportu, co z pewnością jest ważne dla osób starszych. Infrastruktura sportowa tj. bieżnia, skocznia i piłkochwyty pozwoli szerszemu gronu dzieci i młodzieży korzystać z obiektu.

Celem operacji jest zwiększenie oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD poprzez rozbudowę i dostosowania obiektu dla szerszej grupy użytkowników szczególnie osób starszych i dzieci.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj