Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/projekty_unijne/Rozbudowa-strefy-wypoczynku-rekreacji-i-zabawy-w-Chabowce/idn:4905
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty Unijne Gminy

28 wrz 2020
kategoria:
Projekty Unijne
 

Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce

Zadanie  „Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wartość całego zadania to ok 150 tys. zł.

Przedmiotowa operacja polega na rozbudowie obiektu, który powstał w 2014r. w ramach zadania pn. „Odnowa Sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy”, dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013. W ramach rozbudowy planowane jest:

- przygotowanie terenu,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 11 szt. w tym 2 urządzenia przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich (koła Tai Chi oraz kołowrotek ręczny i nożny),
- wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami wraz z dojściami,
- przebudowa części ogrodzenia w celu powiększenia obszaru strefy rekreacji,
- zagospodarowanie terenu tj. nasadzenie krzewów, plantowanie i humusowanie,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego w postaci 4szt. lamp zasilanych panelami fotowoltaicznymi.

Operacja będzie realizowana w jednym etapie do końca września 2020r. Odbiorcami powstałej infrastruktury będą zarówno mieszkańcy jak i turyści i kuracjusze przebywający na obszarze LGD. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna, obiekt nie jest zamykany.

Celem jest rozbudowa strefy rekreacji i zabawy oraz montaż 11 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej w celu zwiększenia oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD oraz dostosowania obiektu dla szerszej grupy użytkowników szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Strefa-Rekreacji-w-Chabowce-prawie-gotowa/idn:4793

 

Redagował: Piotr Kuczaj