Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/samorzad/czlonkostwo_gminy
Drukuj grafikę : tak / nie

Członkostwo Gminy

CZŁONKOSTWO GMINY RABKA-ZDRÓJ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH

STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP

STOWARZYSZENIE ZDROWYCH MIAST POLSKICH

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY”

MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (MSIT)