3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty Komunikaty PM10
30 lis 2022
kategoria:
Komunikaty PM10

Ostrzeżenie 3 stopnia dla: powiatu nowotarskiego

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 29.11.2022 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Nowy Targ, al. Tysiąclecia -
PM10 na stacjach 143 µg/m3
Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat nowotarski
z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica.

Ludność narażona: Liczba    mieszkańców   obszaru,    na    którym    wystąpiło    przekroczenie    poziomu
informowania: 167 500
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko  wystąpienia  przekroczenia  poziomu  alarmowego  –  150  µg/m3  dla  pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 30.11.2022 r. godz. 9.00
Przewidywany czas: trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 30.11.2022 r. do godz. 24.00 dnia 30.11.2022 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 30.11.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 30.11.2022 r.
Obszar      ryzyka      wystąpienia      przekroczenia      poziomu      alarmowego      dla      pyłu      PM10
Prognozowane na dzień 30.11.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat
nowotarski z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica.
Ludność  narażona  na  ryzyko  wystąpienia  przekroczenia  poziomu  alarmowego  dla  pyłu  PM10
Ludność  zamieszkująca  obszar,  na  którym  w  dniu  30.11.2022  r.  istnieje  ryzyko  przekroczenia  poziomu
alarmowego dla pyłu PM10: 167 500
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 30.11.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: gminę
Szczawnica i powiat suski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność  zamieszkująca  obszar,  na  którym  w  dniu  30.11.2022  r.  istnieje  ryzyko  przekroczenia  poziomu
informowania dla pyłu PM10: 100 750
    INFORMACJE O ZAGROŻENIU    
    


Wrażliwe grupy ludności       Osoby  cierpiące  z  powodu  przewlekłych  chorób  serca  (zwłaszcza  niewydolność  serca, choroba wieńcowa).
   Osoby  cierpiące  z  powodu  przewlekłych  chorób  układu  oddechowego   (np.  astma,
przewlekła obturacyjna choroba płuc).
   Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
   Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.    
    


Możliwe negatywne skutki dla zdrowia    Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby   cierpiące   z   powodu   przewlekłych   chorób   układu   oddechowego   mogą   odczuwać
przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.    
    
Zalecane środki ostrożności    Ogół ludności:
   unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
   nie wietrz pomieszczeń,
   nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.    
 
Wrażliwe grupy ludności:
   unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
   nie wietrz pomieszczeń,
   nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
   zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
   stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
   prowadzenie   szerokiej   edukacji   adresowanej   przede   wszystkim   do   uczniów   szkół podstawowych,    średnich    oraz    ich    prawnych    opiekunów,    dotyczącej    problemu
zanieczyszczonego  powietrza  oraz  możliwych  zachowań  i  czynności  zmniejszających
ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
   bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Źródła danych    · Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
·  Instytut  Ochrony  Środowiska  –  Państwowy  Instytut  Badawczy  (IOŚ-PIB)  w  Warszawie  -
prognoza jakości powietrza

Opracowanie    Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny
Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Publikacja    http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ostrzeżenie 3 stopnia dla.pdf 22-11-30 12:36 584.07KB pobierz plik: Ostrzeżenie 3 stopnia dla.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry