3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku

Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji:

 1.Elżbieta Szarawara - przewodnicząca komisji

2.Stanisław Dobosz - zastępca przewodniczącego komisji

3.Kinga Sroczyńska - sekretarz komisji, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,    inspektor Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju

4.Łukasz Kania - członek komisji - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce -Zdroju

5.Halina Skawska - członek komisji.

Gminny Pogram Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022
- UCHWAŁA NR LX/473/22 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

1. W zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Parkowej 2, czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 19.00.

- porady indywidualne w godzinach od 13.00 do 17.00,

- grupa wsparcia w godzinach od 17.00 do 19.00.

2. Zajęcia profilaktyczne w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Rabce – Zdroju ul. Parkowa 4, we wtorki w godzinach od 12:00 do 13:00.

3. Dane kontaktowe -terapeuta uzależnień Tadeusz Waradzyn tel. 607 167 689.

Kontakt i adres do korespondencji:

Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Rabka-Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26 91 556

PLAN KONTROLI
 PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Przewidywany rejon kontroli punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

 LUTY

      Rdzawka, Ponice

 MARZEC

     Chabówka, ul. Rynek

 KWIECIEŃ

ul. Zaryte, ul. Sądecka, ul. Krakowska

 MAJ

ul. Zakopiańska

 CZERWIEC 

ul. Podhalańska, ul. Kilińskiego

 LIPIEC-SIERPIEŃ

ul. Orkana, ul. Chopina

 WRZESIEŃ

ul. Poniatowskiego, ul. Jana Pawła II

  PAŹDZIERNIK

ul. Orkana (lokale)

 LISTOPAD

ul. Roztoki, ul. Na Banię, ul. Orkana (sklepy), ul. Słoneczna, ul. Chopina

 GRUDZIEŃ

ul. Piłsudskiego, ul. Nowy Świat

 Plan kontroli ma charakter orientacyjny. Obszar i termin mogą ulec zmianie.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry