Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/komunikaty/index/Informacja-o-przystapieniu-do-opracowywania-projektu-Programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem/idn:8307
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikaty

23 paź 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego oraz możliwości składania uwag i wniosków.

Szanowni Państwo, informuję, o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1.

Program obejmie odcinki:

  • dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
  • linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
  • odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku,
  • obszar miasta Krakowa,
  • obszar miasta Tarnowa,
  • obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Strategiczne mapy hałasu, będące podstawą do opracowania Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko ->

Strategiczne mapy hałasu

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przedmiotowego Programu, projekt zostanie udostępniony do opiniowania wraz z możliwością wnoszenia uwag do dokumentu.

Bardzo proszę o umieszczenie informacji w miejscu dostępnym dla mieszkańców gminy.

 

Z poważaniem

Józef Gawron

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

/podpis elektroniczny/

 

Redagował: Piotr Kuczaj