1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
29 cze 2021
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja o sprzedaży działek ewid. nr 1865/1 i 1865/2 poł. w Rabce-Zdroju

GGG.6840.1.2.2020

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU o sprzedaży działek ewid. nr 1865/1 i 1865/2 poł. w Rabce – Zdrój.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.),

Burmistrz Rabki – Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju (ul. Parkowa 2), odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. nr 1865/1 o powierzchni 0,0832 ha i 1865/2 o powierzchni 0,0928 ha, położonej w Rabce–Zdroju, (obręb: Rabka-Zdrój), objętej księgą wieczystą KW Nr NS2L/00027076/2 (prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydz. VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej). Nieruchomość wolna od obciążeń.

Wadium zostało ustalone na kwotę 4 597,00 zł i winno być w płacone w terminie do 17 czerwca 2021 r. gotówką lub na konto: PKO BP S.A. 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380.
W ustalonym terminie wadium - w wymaganej wysokości – zostało wpłacone przez 5 uczestników.

Cena wywoławcza działki została ustalona na kwotę: 91 925,00 zł.

Uczestnik przetargu zaoferował postąpienie powyżej ceny wywoławczej w kwocie 1 075,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona
na kwotę 93 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została przez BLACHOTRAPEZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry