3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
 • Znaleziono 77 wiadomości.

 • O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o usta 28
  paź
  2022

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 25
  paź
  2022

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 27-2022

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Księgowości w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

 • INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 18
  paź
  2022

  INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373)

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokali 17
  paź
  2022

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) – dalej: Kpa oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984)

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 11
  paź
  2022

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 25-2022

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry