3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku
Strona główna Komunikaty
 • Znaleziono 73 wiadomości.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Nabór na członków komisji konkursowych przy roz 13
  gru
  2021

  Nabór na członków komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn, zm.), oraz § 7 załącznika do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2019 r.

 • Informacja o sprzedaży działek ewid. nr 1865/1 i 29
  cze
  2021

  Informacja o sprzedaży działek ewid. nr 1865/1 i 1865/2 poł. w Rabce-Zdroju

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.),

 • Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dy 22
  cze
  2021

  Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 • Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko 22
  cze
  2021

  Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola

 • Rolnicze badania ankietowe 10
  cze
  2021

  Rolnicze badania ankietowe

  kategoria:
  Komunikaty - Ogłoszenia

  Oprócz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe. Od 1 do 28 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują w wylosowanych gospodarstwach rolnych następujące badania rolnicze

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry