Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Bezplatne-porady-prawne-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacje-na-terenie-powiatu-nowotarskiego/idn:4119
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

14 sty 2020
kategoria:
Aktualności
 

Bezpłatne porady prawne, poradnictwo obywatelskie i mediacje na terenie powiatu nowotarskiego

Od 1 stycznia 2020 każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej obywatelskiej czy też mediacji może skorzystać z takiej pomocy bezpłatnie w kilku punktach na terenie powiatu. Jak to wygląda w praktyce?

Pierwszym  krokiem  jest  zarejestrowanie  się  na  wizytę.  Następnie  należy  przyjść  w  umówionym  dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem doradcą obywatelskim czy też mediatorem do punktu w wybranej miejscowości. Należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, złożenie oświadczenia, że nie ma się możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej jest jedynym i jednocześnie niezbędnym warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia – jego prosty wzór jest dostępny w punkcie. Jednocześnie nie ma obowiązku dokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady.

W jakich dziedzinach prawa można uzyskać poradę?     

Zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Jaką pomoc uzyskamy w punkcie?          

Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczona jest również nieodpłatna mediacja, która może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w  sprawach  toczących  się  już  na  drodze  sądowej.  Usługa  może  obejmować  także  rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązania sporu, przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu oraz pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Należy pamiętać, że nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik lub doradca obywatelski poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

RABKA ZDRÓJ ul. Parkowa 2 (Urząd Miejski), poniedziałek w godz. 13.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00- 12.00, piątek w godz. 10.00-14.00

Szczegółowe harmonogramy otwarcia punktów w 2020r. wraz z ich dokładną lokalizacją dostępne są na stronie Stowarzyszenia Sursum Corda: www.pomocprawna.sc.org.pl oraz Starostwa Powiatowego TUTAJ

 

Redagował: Piotr Kuczaj