Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Gmina-Rabka-Zdroj-w-projekcie-Zajecia-sportowe-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej/idn:7072
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

20 wrz 2022
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Rabka-Zdrój w projekcie „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej"

Od września 2022 roku na terenie Gminy Rabka-Zdrój w 6 szkołach podstawowych są realizowane "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej", w ramach zadania zajęć sportowych finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy oraz włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Gmina Rabka-Zdrój otrzymała z Ministerstwo Sportu i Turystyki dotację celową w wysokości 10 000 zł (50%), z której głównie opłacani są nauczyciele prowadzący zajęcia. Dodatkowo w ramach projektu planowane są środki finansowe w wysokości 800,00zł w ramach kosztów pośrednich na zakup potrzebnych materiałów biurowych. Całkowity koszt zadania – 20 000zł.

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje nieodpłatnych  zajęć korekcyjnych dla dzieci w okresie od 19 września 2022r. do 30 listopada 2022r.. Zajęcia będą odbywały się przez 10 tygodni, 2 razy w tygodniu po 60 min każde. Razem planowanych jest 160 godzin lekcyjnych zajęć dla łącznie 120 uczniów. Zajęcia dla 8 grup po max. 15 osób /każda grupa - 20 godz. zajęć korekcyjnych/: SP nr1 Rabka-Zdrój - 1 grupa, SP nr 2 Rabka-Zdrój - 2 grupy, SP nr 3 Rabka-Zdrój - 2 grupy, SP nr 4 Rabka-Zdrój - 1 grupa, SP Chabówka - 1 grupa, SP Ponice - 1 grupa.

Szkoły, w których są realizowane zajęcia posiadają niezbędne zaplecze oraz sprzęt do ćwiczeń. Dzięki realizacji zadania dzieci po nauce zdalnej, które większość czasu spędzały na siedząco i nie miały dostępu do zajęć ruchowych, będą mogły poprawić swoją kondycję fizyczną i ewentualne wady postawy.

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj