Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Informacja-nt.-podwyzki-za-odbior-odpadow-komunalnych/idn:5071
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

26 lis 2020
kategoria:
Aktualności
 

Informacja nt. podwyżki za odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że w dniu 25.11.2020 r. została podniesiona stawka za odbiór odpadów z budynków jednorodzinnych do wysokości 33,00 zł od osoby. Zwiększenie stawki podyktowane jest dużą ilością odpadów biodegradowalnych odebranych z tychże nieruchomości i dotyczy osób nie kompostujących bioodpady.

Dla pozostałych nieruchomości jednorodzinnych, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów, stawka pozostaje niezmieniona i wynosi 23,00 zł od osoby. Bez zmian pozostaje również stawka dla budynków wielorodzinnych i wynosi 27,00 zł od osoby.

Do dnia 19.11.2020 r. z budynków jednorodzinnych odebrano odpady biodegradowalne w ilości 244 ton, na łączną kwotę 366 000,00 zł. W roku 2020 Gmina Rabka-Zdrój zmuszona była dopłacić z budżetu miasta do systemu gospodarowania odpadami ponad 400 000,00 zł.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o konieczności zwiększenia stawki za odbiór odpadów biodegradowalnych (tzw. zielonych ogrodowych oraz kuchennych).

Redagował: Piotr Kuczaj