Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Pomoc-finansowa-dla-Ukraincow/idn:6363
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

28 lut 2022
kategoria:
Aktualności
 

Pomoc finansowa dla Ukraińców

Szanowni mieszkańcy,

solidaryzując się z narodem ukraińskim, rabczańskie społeczeństwo udziela już pomocy osobom przybywającym do naszego miasta. Nie znamy jeszcze rozmiaru problemów, w rozwiązywaniu których - w imię solidarności -  będziemy musieli uczestniczyć. Stąd tak ważne jest dziś, by wspólnie działać i koordynować pomoc, by była ona efektywna i celowa. Dlatego też Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wraz z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka podjął się koordynacji działań pomocowych. Jednym z elementów tej współpracy jest otworzenie przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka rachunków bankowych umożliwiających dokonywanie dobrowolnych wpłat zarówno w PLN jak i w EURO. Zgromadzone środki będą wykorzystane do finansowania niezbędnych zakupów i opłat związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszego miasta. Środkami tymi będzie dysponował specjalnie powołany w najbliższych dniach komitet, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, instytucji działających na terenie Rabki-Zdroju i organizujących pomoc dla uchodźców oraz osoba reprezentująca społeczność ukraińską.

Nr rachunku dla wpłat w PLN 39 1020 3466 0000 9502 0173 0852 z dopiskiem POMOC UKRAINIE

Nr rachunku dla wpłat w EURO PL 86 1020 3466 0000 9702 0173 0878 /kod SWIFT: BPKOPLPW/ z dopiskiem POMOC UKRAINIE w EURO

Nr rachunku dla wpłat w USD PL 62 1020 3466 0000 9802 0175 2989/kod SWIFT: BPKOPLPW/ z dopiskiem POMOC UKRAINIE w USD

Odbiorca: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Redagował: Piotr Kuczaj