Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Rabka-Zdroj-pamieta/idn:8168
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

15 wrz 2023
kategoria:
Aktualności
 

Rabka-Zdrój pamięta!

Na Deptaku Zdrojowym odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, napaści ZSRR na Polskę oraz poległych w obronie Ojczyzny. Wzięła w nich udział wiceburmistrz Małgorzata Gromala i młodzież szkolna.

Zebranych gości i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 przywitała dyrektor Wanda Macioł-Urbańczyk, która przypomniała o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreśliła jak ważna jest pamięć , ponieważ ci, którzy szanują pamięć, wiedzą więcej, widzą przyszłość w lepszym świetle i potrafią docenić to co było w przeszłości. Przypomniała, prowadzona przez nią szkoła od 2004 roku opiekuje się pomnikami historycznymi na deptaku – Pomnikiem Związku Walki Zbrojnej i obeliskiem Armii Krajowej.

- Bardzo dziękuję pani dyrektor i nauczycielom, że kultywują tę tradycję i zachowują pamięć o ofiarach, osobach, które za naszą wolność przelały krew – podkreśliła w swoim wystąpieniu wiceburmistrz Małgorzata Gromala. - Życzę Wam żebyście zawsze żyli w wolnym kraju i nigdy nie doczekali wojny. Po przemówieniach delegacje uczniów i samorządu złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem i obeliskiem.

2023-09-15-Obchody 84. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

15 wrzesień 2023
Redagował: Piotr Kuczaj