Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Swieto-szkoly-im.-Kawalerow-Orderu-Usmiechu/idn:7074
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

20 wrz 2022
kategoria:
Aktualności
 

Święto szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

21 września obchodzony jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju Krystiana Mordarskiego dzień ten stał się także Świętem Szkoły. Święto ma na celu propagowanie idei dziecięcego Orderu Uśmiechu, podmiotowości dziecięcej, praw dziecka, dziecięcego obywatelstwa i pedagogiki Janusza Korczaka.

- Wszystkiego najlepszego z okazji święta szkoły - życzył zebranym burmistrz Leszek Świder. - Jako uzdrowisko nadal chcemy być miastem Dzieci Świata i żeby dzieci do Rabki przyjeżdżały. Bardzo dziękuję, że województwo małopolskie, władze, radni sejmiku pamiętają o szkole i dbają o nią. To dla nas ważne także dlatego, że są osoby, które pracują w tych placówkach, a jako Rabka jesteśmy do tego przygotowani. Bardzo byśmy chcieli, by poziom tych przyjazdów do uzdrowiska, był odpowiednio wysoki, bo wiemy, że dzieci nie wyzdrowiały z dnia na dzień. Tym, którzy przyjeżdżają tu, do Rabki, życzę miłego pobytu – dodał.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem Hymnu Polski. Dyrektor powitał przybyłych gości: Kawalerów Orderu Uśmiechu, Józefa Mateję i Piotra Burcana, a także m.in. burmistrza Leszka Świder, przedstawiciela Kuratorium Oświaty Alicję Sienkowiec, kierownik Departamentu Edukacji Agatę Tatara oraz Agatę Suszczyńską - Zastępcę Dyrektor Departamentu Edukacji UMWM. Uczniowie zaprezentowali przed zebranymi program artystyczny, a następnie nadano po raz drugi tytuły „Przyjaciela Szkoły Uzdrowiskowej” i wręczono pamiątkowe statuetki oraz dyplomy za bezinteresowną pracę na rzecz szkoły oraz popularyzowanie działań szkoły wpływającą na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. - To ludzie, którzy swoją codzienną pracą, działają na rzecz dzieci, którzy potrzebują wsparcia - mówił dyrektor Krystian Mordarski. Rok temu dostali je Kawalerowie Orderu Uśmiechu. W tym roku nagrodę „Przyjaciel Szkoły Uzdrowiskowej” otrzymali:

WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiego To człowiek wielu profesji: nauczyciel, urzędnik samorządowy, polityk, sportowiec. Aktywnie działa na rzecz rozwoju edukacji – wspiera również szkoły działające przy podmiotach leczniczych. Jest szanowanym i cenionym człowiekiem działającym dla dobra dzieci i młodzieży. Swoją pracą i działalnością publiczną rozwija, zmienia na lepsze, unowocześnia województwo małopolskie, pamiętając o historii i tradycjach naszego regionu.

MARTA MALEC-LECH - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jako przedstawiciel organu prowadzącego Województwa Małopolskiego działa na rzecz dobra dzieci i młodzieży w całym regionie. Jest ambasadorką wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwijania pasji i zainteresowań młodych ludzi. Świadczą o tym jej liczne wizyty, szczere rozmowy z uczniami w szkołach na terenie województwa. Była gościem również naszej szkoły i często podkreślała rangę i ważność pracy na rzecz dzieci przewlekle chorych. Jest otwarta na współpracę na rzecz szkół sanatoryjnych i placówek leczniczych.

JADWIGA KAWWA - Prezes Zarządu „Uzdrowisko-Rabka” S.A. Pani Jadwiga Kawwa od wielu lat jest prezesem „Uzdrowisko Rabka” S.A. Jest również lekarzem, który od wielu lat dba o zdrowie najpierw dorosłych, a teraz również dzieci i młodzieży. Jako lekarz wie i rozumie jak ważna jest profilaktyka działań zdrowotnych w przypadku młodego pokolenia. Podejmuje działania na szczeblu ogólnopolskim, aby Rabka kontynuowała tradycje lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci przewlekle chorych z całej Polski.

ANNA ŹRUBEK - Członek Zarządu - „Uzdrowisko-Rabka” S.A. Za podejmowanie decyzji stwarzających bezpieczne warunki leczenia dla dzieci i młodzieży przebywających na turnusach leczniczych w Szpitalu Kardiologii Dziecięcej „Olszówka” i „Wierchy”. Pani Anna od wielu lat jest członkiem Zarządu „Uzdrowisko Rabka” S.A. i podejmuje działania wspierające, aby dzieci i młodzież mogły przyjeżdżać do Rabki oraz skorzystać z bazy przyrodoleczniczej i walorów klimatycznych. Od wielu lat aktywnie współpracuje z naszą szkołą.

MARIA DUNAJ - dyrektor - IGiChP w Rabce-Zdroju Za aktywną współpracę z dyrekcją Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w podmiotach. Pani dyrektor stwarza bezpieczne, komfortowe i na wysokim poziomie warunki diagnostyki i leczenia małych pacjentów z różnymi schorzeniami. Zapewnia pacjentom IGiChP w Rabce kontynuację nauki i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów z ZSU. Uczestniczy w różnych ważnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę i wysoko ocenia jej działalność w procesie leczenia i terapii. W podejmowanych decyzjach kieruje się dobrem dzieci, zwłaszcza dzieci chorych.

ANDRZEJ POGORZELSKI - Lekarz pediatra – pulmonolog IGiCHP w Rabce Za wyjątkową empatię, skromność, cierpliwość, bezinteresowność i pogodę ducha w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży. Pan doktor Pogorzelski jest niezwykłym lekarzem - takim współczesnym doktorem Judymem, który oprócz leczenia chorych działa społecznie. Szczególnie z wielkim poświęceniem, pasją, ogromną wiedzą i doświadczeniem służy chorym na mukowiscydozę. Zawsze ma czas dla chorych dzieci, kiedy potrzebują szczerej rozmowy, co stanowi bardzo duże wsparcie w chwilach zwątpienia, załamania i niepewności. Tym samym daje nadzieję na lepszą przyszłość.

Uroczystość była okazją do dyskusji na temat lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce oraz wspólnych działań zmierzających do poprawy profilaktyki zdrowotnej dzieci przewlekle chorych. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem piosenki „Order uśmiechu”.

2022-09-19-Święto Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych

19 wrzesień 2022

 

Redagował: Piotr Kuczaj