Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Uzyskaj-numer-PESEL-oraz-profil-zaufany-usluga-dla-obywateli-Ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa/idn:6415
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

14 mar 2022
kategoria:
Aktualności
 

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Od środy 16 marca 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w godzinach od 8.00 do godziny 12.00 obsługiwał będzie mieszkańców.

Od godziny 12.00 obsługiwani będą obywatele Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. Wniosek można wypełnić na miejscu lub pobrać TUTAJ Po otrzymaniu nr PESEL, obywatele otrzymają bloczek na wykonanie zdjęć, które trzeba będzie wykonać w Pracowni Fotografii Cyfrowej Foto Koliber 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 41, tel. 18 26 79 760.

Як отримати номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Громадяни України, які бажають отримати номер PESEL, обслуговуватимуться з 12.00. Заявку можна заповнити на місці або завантажити ТУТ Після отримання номера PESEL громадяни отримають блок для фотозйомки, який потрібно буде зробити в Студії цифрової фотографії Foto Koliber 34-700 Рабка-Здруй, вул. Оркана 41, тел.18 26 79 760.

 

Informacje:

Kiedy możesz uzyskać

 

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
  • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Informację o numerze PESEL, znajdziesz w sekcji Co to jest numer PESEL.

Kto może uzyskać

 

Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji Kiedy możesz skorzystać oraz:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
 • Rozwiń tekst

Co musisz przygotować

 

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (plik .pdf, 517 kB). Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej (plik .pdf, 549 kB).
  • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Dane, które wpiszesz we wniosku:
   • imię i nazwisko,
   • data i miejsce urodzenia,
   • kraj urodzenia i obywatelstwo,
   • data wjazdu do Polski,
   • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
   • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić

 

  • Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

  • Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
  • Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  • Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
  • Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
  • Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:
 • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;
 • potwierdzenie profilu zaufanego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co to jest profil zaufany.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Gdzie składasz wniosek

 

Ile zapłacisz

 

Usługa jest bezpłatna.

Gdzie odbierzesz potwierdzenie

 

W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek.

Co to jest numer PESEL

 

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

  • datę urodzenia,
  • numer porządkowy,
  • oznaczenie płci
  • liczbę kontrolną.

Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych

 

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

  • dokumentach gotowych do odbioru, 
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Co to jest profil zaufany

 

Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

  • W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
  • Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

  • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
  • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
  • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
  • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

  • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
  • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).
 • Rozwiń tekst

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.pdf 22-03-15 08:33 519.3KB pobierz plik: UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.pdf
pdf KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.pdf 22-03-15 08:33 315.25KB pobierz plik: KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.pdf
pdf 20220314140442922.pdf 22-03-14 14:17 3.15MB pobierz plik: 20220314140442922.pdf