3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Banery Gminny Program Rewitalizacji
25 lis 2016
kategoria:
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Rabki-Zdroju informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego dokumentu Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25.11.2016 do 25.12.2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 25.11.2016 do 25.12.2016 r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Wioletta Miśkowiec, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: ;
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 12.12.2016 r. w godzinach 1630-1700 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju na sali obrad. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 25.11.2016 do 25.12.2016 w:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje projektów -> Gminny Program Rewitalizacji”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,,
 • w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2 pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanej w projekcie uchwały treści dokumentu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
rar Mapa Gminy Rabka-Zdrój wraz z obszarem rewitalizacji 16-12-08 13:49 38.52MB pobierz plik: Mapa Gminy Rabka-Zdrój wraz z obszarem rewitalizacji
pdf Gminny Program Rewitalizacji do konsultacji społecznych 16-12-08 13:46 14.82MB pobierz plik: Gminny Program Rewitalizacji do konsultacji społecznych
docx Formularz konsultacji GPR Rabka-Zdrój 16-12-08 13:45 15.24KB pobierz plik: Formularz konsultacji GPR Rabka-Zdrój

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H