1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Banery Projekty Unijne Gminy
23 mar 2020
kategoria:
Projekty Unijne
 

Projekt pn. „Zaangażowana Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój”

 

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Rabka-Zdrój otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zaangażowana Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój”

 

Wartość projektu:

1.939.526,87 zł

 

Wartość dofinansowania:

1.839.686,87 zł

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Rabka-Zdrój poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz wzrost kompetencji nauczycieli szkół. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. oraz zakłada 476 zajęć w 7 szkołach w ramach zadania „Rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” oraz „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych” wraz z doposażeniem części klas. Planowane działania oparte są na indywidulanie zdiagnozowanym zapotrzebowaniu poszczególnych placówek i będą prowadzone z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Odrębnym zadaniem będzie wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez zapewnienie im możliwość udziału w szkoleniach i studia podyplomowych. 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H