1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Banery Projekty Unijne Gminy
21 lut 2012
kategoria:
Projekty Unijne

ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE-ZDRÓJ

Wartość całkowita projektu: 1 500 382,57 zł
Wartość dofinansowania: 829 499,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
Okres realizacji: 2009-2010
Wykonawca robót: P.H.U POTOCZAK Stanisław Potoczak

Cele projektu:

Cele ogólne projektu to wzmocnienie Gminy miejsko-wiejskiej Rabka-Zdrój, jako potencjalnego bieguna wzrostu oraz poprawa życia jego mieszkańców, które spowoduje, że Rabka-Zdrój stanie się miejscem z bogatą, wszechstronną ofertą edukacyjną, a co za tym idzie będzie atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania i zakładania działalności gospodarczej, a także przyczyni się do poprawy warunków życia w Rabce-Zdrój w związku z możliwością zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców w dowolnym wieku i stworzeniem warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, poprzez rozbudowę odpowiedniej infrastruktury sportowej.

Bezpośrednie cele realizacji projektu to:

 • Podniesienie poziomu edukacji poprzez zapewnienie warunków do efektywnego wdrażania procesu edukacyjnego;
 • Poprawa poziomu edukacyjnej infrastruktury sportowej;
 • Zlikwidowanie zagrożeń dla zdrowia dzieci, spowodowanego odbywaniem się zajęć
  z zakresu kultury fizycznej w niewłaściwych warunkach;
 • Zapewnienie mieszkańcom miasta i województwa, a także turystom i kuracjuszom, właściwych warunków do rekreacji, zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • Zapewnienie zainteresowanym lokalnym i ponadlokalnym klubom sportowym infrastruktury do przeprowadzania gier i treningów i tym samym podnoszenia ich osiągnięć sportowych;
 • Umożliwienie przeprowadzenia na rozbudowanej i wyposażonej Sali gimnastycznej większej liczby zajęć;
 • W dalszej perspektywie poszerzenie oferty turystycznej Rabki-Zdrój oraz zwiększenie jej atrakcyjności inwestycyjnej a przez to podnoszenie konkurencyjności na rynku lokalnym i krajowym;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Podniesienie jakości zamieszkania, a co za tym idzie zmniejszenie odpływu młodych ludzi do większych ośrodków miejskich;
 • Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego;
 • Poprawa możliwości dla lokowania nowych inwestycji;
 • Wzrost konkurencyjności regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Przedmiotem projektu była rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdrój.

Zakres wykonanych robót:

 • zmiana wejścia do sali gimnastycznej;
 • przebudowa zaplecza sali gimnastycznej tj. szatni, magazynu sprzętu, natrysków, sanitariatów;
 • wydzielenie w istniejącym holu pokoju nauczycieli i trenerów oraz zaadoptowanie istniejących pomieszczeń na magazyn i pomieszczenie dla osób sprzątających salę i osoby odpowiedzialnej za salę w trakcie udostępniania jej mieszkańcom, turystom i kuracjuszom;
 • wykonanie stropu na istniejącym zapleczu sali w celu stworzenia drugiej kondygnacji (antresoli) trybun dla widowni;
 • likwidacja istniejącej konstrukcji przekrycia sali gimnastycznej i wykonanie nowego nad całością (sala i zaplecze) w formie przekrycia łukowego z drewna klejonego;
 • zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
Redagował: Katowice IntraCOM

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H