3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
20 paź 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego oraz możliwości składania uwag i wniosków.

Szanowni Państwo, informuję, o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Program obejmie odcinki:

  • dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
  • linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
  • odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku,
  • obszar miasta Krakowa,
  • obszar miasta Tarnowa,
  • obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Strategiczne mapy hałasu, będące podstawą do opracowania Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko - Strategiczne mapy hałasu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przedmiotowego Programu, projekt zostanie udostępniony do opiniowania wraz z możliwością wnoszenia uwag do dokumentu.

Józef Gawron

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry