1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
10 cze 2021
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Rolnicze badania ankietowe

Oprócz  Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności  i  Mieszkań  (NSP  2021),  który  trwa od  1 kwietnia  do 30 września 2021  r., statystyka publiczna  prowadzi również bieżące badania ankietowe.

Od 1 do 28 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują  w wylosowanych gospodarstwach rolnych  następujące badania rolnicze:

1)   Badanie  pogłowia   bydła,  owiec   i    drobiu  oraz  produkcji  zwierzęcej  (R-ZW-B)  - dane   pozyskane  w  badaniu  zostaną wykorzystane  do  analiz  zmian  zachodzących  w  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej  oraz  oceny  ogólnej  sytuacji  w rolnictwie. Otrzymane wyniki  posłużą także do kształtowania polityki rolnej  i  żywnościowej kraju.

2)   Badanie  pogłowia  świń  oraz  produkcji  żywca wieprzowego  (R-ZW-S) - celem  badania  jest uzyskanie wiedzy  o stanie trzody chlewnej  w Polsce oraz o cenach ziemi użytkowanej  rolniczo.  Na podstawie zbiorczych wyników badan rolnicy  mogą dowiedzieć się  o tendencjach  w  produkcji   trzody  chlewnej,  co  umożliwia  podejmowanie  decyzji  mających  wpływ na  kierunek   rozwoju gospodarstw rolnych.

Rolnicy wylosowani do  udziału  w  badaniach  otrzymali  listy zapowiednie  Prezesa GUS  zapraszające do  udziału  w badaniu  i prezentujące podstawowe informacje o sposobie i  terminie jego realizacji.  Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą kontaktować się telefonicznie z respondentami.

Zbierane  w  badaniach  dane  indywidualne  i    dane  osobowe   są  poufne  i   podlegają  szczególnej  ochronie  - Są one  należycie  i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu  ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną  narzędzia oraz procedury w zakresie  bezpieczeństwa  danych  zapewniają  całkowitą  ochronę  gromadzonych   informacji.  Statystyka  publiczna  prezentuje jedynie  dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.  Badania realizowane  są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i   Rady  (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE

(zwanego RODO). Więcej o RODO w statystyce publicznej: https://stat.gov.pl/rodo.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badan statystycznych, potwierdza  autentyczność  legitymacji  lub tożsamość ankietera. Informacje takie,  w  przypadku  badan  ankietowych,  można uzyskać  u  kierownika  Wydziału  Badań  Ankietowych,  pani  Joanny  Klimont  - tel.: 12 656 30 32  lub  695  256  281,  e-mail:   Tożsamość ankietera można również sprawdzić  poprzez aplikacje na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/

DYREKTOR

Agnieszka Szlubowska

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry