3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Banery Czyste powietrze Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej-oświadczenie właściciela nieruchomości
 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej – oświadczenie właściciela nieruchomości

Osoby, u których przeprowadzono inspekcję techniczną dotyczącą budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, proszone są o składanie oświadczeń właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością.  Oświadczenie to dotyczy m.in. wyrażenia przez właściciela nieruchomości zgody na dysponowanie tą nieruchomością przez Gminę Rabka-Zdrój na cele budowlane i wszelkie inne cele związane z realizacją projektu na nieruchomości, polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, PV oraz pomp ciepła.

Informuje się, że Gmina Rabka-Zdrój w ramach budowy u mieszkańców mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, przystąpiła do partnerstwa 35 gmin z Małopolski w celu realizacji projektu pn.: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach partnerstwa został złożony w imieniu wszystkich 35 gmin wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Rozstrzygnięcie procedury konkursowej planuje się w drugim kwartale 2018 r., natomiast w przypadku pozyskania dofinansowania, pierwsze montaże u mieszkańców planuje się od 2019 r.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić je w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, pok. Nr 13.

Sprawę prowadzi Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 473.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1-4.1.1. OSWIADCZENIE o nieruchomosci.pdf 18-01-08 08:53 282.6KB pobierz plik: 1-4.1.1. OSWIADCZENIE o nieruchomosci.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry