3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Banery Czyste powietrze Kontrola procederu spalania odpadow w piecach
 

Kontrola procederu spalania odpadów w piecach

Burmistrz Rabki-Zdroju oraz Komendant Straży Miejskiej informują o rozpoczynających się w Gminie Rabka-Zdrój kontrolach palenisk w piecach służących do ogrzewania budynków. Straż Miejska będzie mogła pobrać próbkę popiołu z paleniska, a następnie przekazać ją do analizy laboratoryjnej, celem ustalenia obecności substancji niedozwolonych w spalanym paliwie. Analizy laboratoryjne próbek popiołu będą obejmować:

  1. Wstępne badania morfologiczne i organoleptyczne.
  2. Oznaczenie zawartości pozostałości tworzyw sztucznych i metali ciężkich: cynku, kadmu, ołowiu, rtęci, antymonu, cyny, miedzi, chromu i niklu.
  3. Oznaczenia zawartości fenolu i azotu organicznego.

Oznaczenie zawartości metali ciężkich w przypadku próbek popiołu (zawartość cynku, kadmu, ołowiu, rtęci, antymonu, cyny, miedzi, chromu i niklu) pozwoli na stwierdzenie, czy w piecu spalano drewno malowane farbami z pigmentami nieorganicznymi, czy spalano elementy artykułów gospodarstwa domowego w tym części elektroniczne i niektóre z tworzyw sztucznych. Oznaczanie fenoli pozwoli na stwierdzenie czy w piecu spalano płyty meblowe, a oznaczanie azotu pozwoli na uzyskanie informacji o spalaniu tkanin z włókien naturalnych (wełna, filc) i syntetycznych (poliuretan, poliamid itd.).

Analiz próbek będzie dokonywało Laboratorium Analiz Śladowych - Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej kierowane przez prof. dr hab. inż. Adama Grochowalskiego. Z przeprowadzonej analizy będzie opracowywane sprawozdanie. Stwierdzenie spalania odpadów w piecu, będzie podstawą dla Straży Miejskiej do przekazania sprawy do sądu.

Spalanie odpadów jest łamaniem prawa i szkodzi środowisku oraz mieszkańcom, którzy wdychają zanieczyszczone w ten sposób powietrze. Kontrole będą przeprowadzane do końca 2017 r.

Opracował: Stanisław Kiersztyn, Ekodoradca.

Informacje dodatkowe.

Wyjaśnienie odnośnie zakresu prowadzonych analiz chemicznych próbek popiołów pobranych z pieców domowych.

  1. Wstępne badania morfologiczne i fizykochemiczne.

Ich celem jest ustalenie obecności substancji niedozwolonych w spalanym paliwie. Zwykle występują w takim przypadku elementy metalowe, szkła, widoczne pozostałości tworzyw sztucznych, włókna etc. Badany jest także zapach popiołu po zadaniu go wybranymi substancjami chemicznymi.

  1. Oznaczanie zawartości metali.

Obecność miedzi świadczyć może o spalaniu elementów elektronicznych, kabli i innych urządzeń elektrycznych. Za najczęstsze – oznaczane są znaczne ilości cynku i ołowiu. Cynk (zdarzały się przypadki zawartości do 20% masy popiołu) pochodzi zwykle z pigmentu (biel cynkowa) stosowanym do farb do malowania drewna budowalnego (ościeżnice, futryny, etc.). Ołów zwykle wtedy występujący pochodzi głównie z tzw. kitu okiennego, który był sporządzany na bazie pokostu i minii ołowianej. Inne metale mogą świadczyć o spalaniu malowanego drewna farbami zawierającymi pigmenty na bazie chromu, niklu, kobaltu etc.

  1. Duża zawartość azotu organicznego może wskazywać na zawartość w spalanym paliwie od-padów organicznych, w tym niektórych tworzyw sztucznych takich jak poliuretan, poliamidy itp., a także włókien naturalnych (wełna, filc).
  1. Fenole (oraz oznaczany niekiedy mocznik i formaldehyd) świadczą o spalaniu płyt meblowych. Płyty te produkowane są przez prasowanie trocin z klejami termoutwardzalnymi na bazie żywic fenolowo-mocznikowych lub fenolowoformaldehydowych. Wszystkie te trzy substancje uwalniają się podczas spalania tych płyt w prostych konstrukcyjnie piecach domowych, gdzie nie ma żadnych systemów oczyszczania spalin.
  1. Tworzywa sztuczne

Oznaczane są ich pozostałości lub niektóre związki chemiczne tworzące się i pozostające jako zaadsorbowane w popiele podczas spalania tych tworzyw. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wysokiej temperatury i długiego czasu spalania tworzywa sztuczne mogą spalić się nie po-zostawiając ich śladu w badanym popiele.

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Politechnika Krakowska

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry