3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 364553K ul. Tetmajera w km od 0+266 do km 0+658 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”, dofinansowane  ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej o długości 0,392 km. Celem w/w zadania jest polepszenie infrastruktury drogowej, która umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się w ciągu komunikacyjnym zarówno pojazdom kołowym, jak i pieszym.

Termin zakończenia w/w inwestycji: 04.09.2021r.

Całkowita wartość inwestycji: 891 996,31 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 530 245,00zł.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry