3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Banery Czyste powietrze Realizacja projektu RPO w Rabce-Zdroju

Gmina Rabka-Zdrój w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, realizuje projekty, pn.:

 

  1. Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 434 719,99 zł.

 

Społeczno–gospodarcze cele projektu:

 

Cele ogólne to długookresowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające poza jego natychmiastowe efekty. Cele ogólne projektu:

 

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Rabka-Zdrój, dzięki zmniejszeniu niskiej emisji,

- spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie subregionu nowotarskiego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń,

- podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem dzięki poprawie jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój, dzięki redukcji niskiej emisji i poprawie stanu powietrza,

- podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Rabka-Zdrój uczestniczącej w projekcie,

- przeciwdziałanie degradacji obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności zabytków, wynikające ze zmniejszenia stężeń substancji niebezpiecznych dla stanu technicznego budynków w powietrzu.

 

Cel główny/bezpośredni projektu to jego konsekwencje bezpośrednio związane z Beneficjentem i/lub jego sytuacjami, które będą uzyskane po zakończeniu realizacji projektu.

 

Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska pochodzących z emisji niskiej, dzięki wymianie źródeł ciepła. Cele główne projektu:

 

- obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym także zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, w tym pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2,

- poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Rabka-Zdrój, a w szerszej perspektywie całego regionu,

- dostosowanie systemów grzewczych mieszkańców do standardów i norm energetycznych,

- zamiana stosowanego paliwa grzewczego na bardziej ekologiczne.

 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 100 sztuk.

 

  1. Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 574 080,00 zł.

 

Społeczno–gospodarcze cele projektu:

Cele ogólne to długookresowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające poza jego natychmiastowe efekty. Cele ogólne projektu:

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Rabka-Zdrój, dzięki zmniejszeniu niskiej emisji,

- spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie subregionu nowotarskiego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń,

- podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem dzięki poprawie jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój, dzięki redukcji niskiej emisji i poprawie stanu powietrza,

- podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Rabka-Zdrój uczestniczącej w projekcie,

- przeciwdziałanie degradacji obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności zabytków, wynikające ze zmniejszenia stężeń substancji niebezpiecznych dla stanu technicznego budynków w powietrzu.

Cel główny/bezpośredni projektu to jego konsekwencje bezpośrednio związane z Beneficjentem i/lub jego sytuacjami, które będą uzyskane po zakończeniu realizacji projektu. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska pochodzących z emisji niskiej, dzięki wymianie źródeł ciepła.

Cele główne projektu:

- obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym także zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, w tym pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2,

- poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Rabka-Zdrój, a w szerszej perspektywie całego regionu,

- dostosowanie systemów grzewczych mieszkańców do standardów i norm energetycznych.

 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 171 sztuk.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry