3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Aktualności
22 lis 2022
kategoria:
Aktualności
 

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce - Zdroju przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LVIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój na lata 2023-2028 (90),

2) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój (91),

3) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (92),

4) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (93),

5) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok  (94),

6) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (95),

4. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:

1) w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/410/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej (96),

2) w sprawie zmiany uchwały nr LII/423/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej (97).

5. Podjęcie uchwał na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:

1) w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju (98),

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej zmienionej Uchwałą Nr XVI/121/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 listopada 2019r. (99).

6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

7. Interpelacje i zapytania radnych.            

8. Zamknięcie sesji.                      

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Piotr Żółtek 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry