3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Aktualności
20 lut 2024
kategoria:
Aktualności

LXXX Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się LXXX Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXXX sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju:

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (10)

2) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa przez Gminę Rabka-Zdrój w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy (11)

3) w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/565/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (12)

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2024 (8)

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (9)

4. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi z 07 grudnia 2023 r. (data wpływu) na brak działań Burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie poprawy stanu drogi, leżącej na działce gminnej nr 662, opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.10.2023. (13)

5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

6. Interpelacje i zapytania radnych.            

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Piotr Żółtek

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry