1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Aktualności
25 sty 2024
kategoria:
Aktualności
 

Nabór na listę rezerwową Programu OZE

Burmistrz Rabki-Zdroju informuje o naborze uzupełniającym na listy rezerwowe do projektu parasolowego realizowanego przez gminę Rabka-Zdrój w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23) – zwanym dalej: „Programem OZE”.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto do inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Dofinansowanie można uzyskać na:

1. Zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

3. Zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

4. Zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Warunki

1. Ostateczne warunki udziału w programie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Rabka-Zdrój a Beneficjentem, po otrzymaniu przez gminę Rabka-Zdrój dofinansowania na niniejsze zadanie.

2. O kwalifikowaniu na listę podstawową decyduje kolejność składanych e-Wniosków.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest m.in. uregulowany stan prawny nieruchomości oraz zgoda ewentualnych współwłaścicieli.

4. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej w budynku zgłaszanym do dofinansowania.

5. Nabór trwa do 30.04.2024 r.

Kontakt:

1. Wioletta Miśkowiec, tel. 18 26 80 471

2. Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 472

Uwaga! Złożenie wstępnego e-Wniosku nie stanowi zobowiązania gminy Rabka-Zdrój na rzecz składającego e-Wniosek, a jest jedynie podstawą do jego umieszczenia na liście rezerwowej Programu OZE. Przeniesienie z listy rezerwowej na podstawową zależy mi.in. od środków pozyskanych przez gminę, lub w przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.

Wnioskodawca zostanie poinformowany przez gminę o zmianie miejsca z listy rezerwowej na podstawową. W takim przypadku, będzie on musiał zapłacić za wykonanie inspekcji terenowej, by określić, że warunki techniczne dopuszczają nieruchomość do uczestnictwa w Programie OZE.

PROCEDURA ZŁOŻENIA e-WNIOSKU

1. Nabór na listę rezerwową odbywa się wyłącznie elektronicznie, poprzez prawidłowe wypełnienie e-Wniosku. Druki składane w formie papierowej pozostaną bez rozpatrzenia.

2. Do złożenia e-Wniosku nie jest wymagane poświadczenie dokumentu, np. przez profil zaufany.

3. e-Wniosek można złożyć przez urządzenia mobilne korzystając z aplikacji mMieszkaniec, którą bezpłatnie pobieramy ze sklepów Google Play oraz App Store, lub skanując poniższy kod QR.

 

4. e-Wniosek można również złożyć klikając na odnośnik:

https://rabka.konsultacjejst.pl/konsultacje/018d4042-25e0-4224-999d-d295791c53dc

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry