1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 183 - Burze!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Aktualności
27 paź 2022
kategoria:
Aktualności
 

Nowe stawki podatków

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok. Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na gminę, przy dużo wyższej inflacji, a co za tym idzie dużo wyższym wydatkom Gminy. Ministerstwo Finansów ustala bowiem należne dochody podatkowe gminy, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości w/w subwencji, w oparciu o stawki ustawowe (maksymalne). Szacuje się, że po podniesieniu stawek na rok 2023, skutki obniżenia górnych stawek kwotowych wyniosą około 938 000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu gminy. Po zaktualizowaniu powierzchni i zastosowaniu proponowanych stawek, dochody z podatku od nieruchomości na 2023 rok szacuje się na kwotę około 10 milionów zł, co daje ich realny wzrost o kwotę 960 000 zł

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731). Maksymalne stawki obowiązujące w danym roku podatkowy, zostały zwaloryzowane zgodnie za wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wyniósł 11,8%. W ubiegłym roku wskaźnik wynosił o 3,6%.

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła stawki podatku od nieruchomości w stosunku rocznym:

- mieszkalnych o 11 groszy za 1 m2 (z 0,89 na 1,00 zł),

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 2 zł (z 23 na 25 zł - jest ona niższa o 3,78 zł od stawki ustawowej),

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o l,43zł (z 12,04 zł na 13,47 zł),

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń o 0,62gr (z 5,25 na 5,87 zł)

- pozostałych o 1 zł (z 7,00 zł na 8,00 zł- jest ona niższa o 1,71 zł od stawki ustawowej),

Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,13 gr (z l,03gr na 1,16),

- pozostałych o 0,10 gr (z 0,45 gr na 0,55 gr- jest ona niższa o 0,06 gr od stawki ustawowej),

- pod wodami o 0,62 gr ( z 5,17zł na 5,79zł),

- objętych rewitalizacją o 0,50 gr ( z 1 zł na 1,50 zł).

 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry