3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku
Strona główna Aktualności
21 cze 2022
kategoria:
Aktualności
 

Rabczański Jubileusz "Karpackiego"

W weekend w amfiteatrze w Rabce-Zdroju odbył się jubileuszowy 45. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Wzięło w nim udział 14 dziecięcych zespołów regionalnych różnych grup etnograficznych z terenu Karpat i Podkarpacia. - Bardzo się cieszę, że po tej prawie dwuletniej przerwie, udało się spotkać tu po raz kolejny. Bardzo się cieszę, że ten amfiteatr rozbrzmiewa śpiewem. Mamy nadzieję, że wszyscy ze swoich występów będą zadowoleni, że zawiążą się nowe przyjaźnie, a komisji życzę dobrych obrad. To jubileuszowy festiwal, ale mam nadzieję, że będzie wyjątkowy nie tylko z tego powodu - powiedział podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder.

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Promocji Bolesław Bara podkreślił, że historia i tradycja jest tym, co trzyma nas wszystkich przy życiu. - Cieszy to, że tak licznie, ta wspaniała młodzież przybyła do Rabki-Zdrój, miasta dzieci świata - powiedział. - Oczywiście są starsze festiwale, ale nasz, rabczański, jest również zacny. 45 lat – to jest i dużo, i mało. W 1971 roku spotkało się kilku zapaleńców, podobnie jak dzisiaj, są to ci cudowni instruktorzy, którym się po prostu chce, wbrew temu co jest dokoła, zapalają pasją, entuzjazmem młodzież. Będą tu przygrywać różne nuty, będą pokazywane różne obrzędy – patrzcie Państwo uważnie, bo można się od tych młodych ludzi wiele nauczyć - dodał.

Występy dziecięcych zespołów oceniała komisja w składzie: Wiesława Hazuka – choreograf, dr Dorota Majerczyk – etnolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/, Marta Smólczyńska – etnolog, /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ i Benedykt Kafel – etnograf. Każdy zespół został doceniony za swój występ: MALI MAGURZANIE z Łodygowic (pow. żywiecki) z programem „Faryna" za bardzo dobrą technikę taneczną i estetykę ubioru; MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej (pow. tatrzański) z programem „W izbie" za reżyserię programu, bardzo dobry śpiew i taniec; MALI HAMERNICY z Krakowa Nowej-Huty z programem „Po majówce" za klimat i różnorodność zabaw dziecięcych; MAŁOLIPNICKA RODZINA KOLPINGA z Lipnicy Małej (pow. nowotarski) z programem „Przy odpuście" za dobry taniec, śpiew i muzykę; MANIE z Jasła (pow. jasielski) z programem „Zabawa przy wykopkach" za podjęcie tematu związanego z obyczajowością dziecięcą regionu Pogórza; PIECUCHY z Nawojowej (pow. nowosądecki) z programem „Zanim na majówko pośli" za dobrą reżyserię, muzykę, śpiew i taniec; POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej (pow. nowosądecki) z programem „Przy sobocie, po robocie" za bogactwo zabaw dziecięcych, bardzo dobry taniec, muzykę i stroje; PNIOKI z Sadku-Kostrzy (pow. limanowski) z programem „Na borówki" za kompozycję programu, bardzo dobry śpiew i taniec oraz odpowiednie ubiory dziecięce; BUDZOWSKIE KLISZCZAKI z Budzowa (pow. suski) z programem „Przed jarmarkiem" za pokazanie folkloru dziecięcego Górali Kliszczackich; ZASADNIOKI z Zasadnego (pow. limanowski) z programem „Na polu przed chałpom" za różnorodność zabaw, swobodę na scenie oraz dziecięcą muzykę; MAŁY ZBÓJNICEK z Zębu (pow. tatrzański) z programem „W maju ku kaplicy" za całokształt widowiska ukazującego właściwy klimat folkloru dziecięcego; MAŁE JANCZOWIOKI z Janczowej (pow. nowosądecki) z programem „Jak się kuma z kumą zejdzie" za pomysł i logiczne przeprowadzenie widowiska oraz dobry śpiew i taniec; MAŁOLIPNICANIE ze Lipnicy Małej (pow. nowotarski) z programem „U Bulokow na notoniu" za bogactwo zabaw i rekwizytów, dobry taniec, śpiew oraz ubiory oraz MAŁY KONIAKÓW z Koniakowa (pow. cieszyński) z programem „Na pasionku" za rozśpiewanie i roztańczenie grupy oraz bogaty repertuar zabaw.

Na 30. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się

w Nowym Sączu w lipcu 2023 r. Komisja Artystyczna rekomendowała następujące zespoły: MAŁY ZBÓJNICEK z Zębu z programem „W maju ku kaplicy", MAŁY KONIAKÓW z Koniakowa z programem „Na pasionku", PIECUCHY z Nawojowej z programem „Zanim na majówko pośli", POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej z programem „Przy sobocie, po robocie"

MAŁE JANCZOWIOKI z Janczowej z programem „Jak się kuma z kumą zejdzie" oraz rezerwowo MAŁOLIPNICKA RODZINA KOLPINGA z Lipnicy Małej z programem „Przy odpuście".

W niedzielę na zakończenie festiwalu gościnnie wystąpiły zespoły z Litwy oraz dziecięcy zespół regionalny Majeranki z Chabówki.

"Komisja artystyczna wyraża radość, że mimo trudnego czasu po pandemii programy zaprezentowane podczas Karpackiego Festiwalu budzą dużą nadzieję co do jego przyszłości. Większość widowisk była na dobrym i wysokim poziomie merytoryczno-artystycznym. Uwagi Komisji w większości dotyczyły drobnych poprawek reżyserskich, likwidacji elementów zdobień ubiorów czy potknięć w warstwie muzyczno-tanecznej. Dziękujemy więc instruktorom i kierownikom grup za ich ciężką pracę, a dzieciom za to, że mimo narzuconej im dyscypliny scenicznej pozostały we wzajemnych relacjach sobą.

Dziękujemy Panu Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu za dofinansowanie zadania w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe i koszty organizacyjne. Wyrazy uznania składamy wszystkim Organizatorom za przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej piątej edycji festiwalu: Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju z Panem Dyrektorem Bolesławem Barą wraz

z pracownikami, Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Panem Dyrektorem Andrzejem Zarychem, Panem Wicedyrektorem Piotrem Gąsienicą wraz z pracownikami oraz wszystkim osobom zaangażowanym. Słowa podziękowania kierujemy także na ręce konferansjerów – Pani Moniki Potaczek oraz Dawida Bobaka .

Dziękujemy za występy Gościom specjalnym Festiwalu: Dziecięco-Młodzieżowemu Zespołowi Tańca Ludowego" Kauskutis", Młodzieżowej Grupie Tańca Ludowego "Vejo malunelis" z Litwy oraz Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej i Dziecięcemu Zespołowi Regionalnemu "Majeranki". Twórcom regionalnym, plastykom i rękodzielnikom dziękujemy za udział w kiermaszu zdrojowym".

2022-06-18- 45. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

18 czerwiec 2022

2022-06-19- 45. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych-cz.1

19 czerwiec 2022

2022-06-19- 45. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych-cz.2

19 czerwiec 2022
Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry