3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Aktualności
23 cze 2022
kategoria:
Aktualności
 

Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu pn. „Kultura Wrażliwa”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu pn. „Kultura Wrażliwa”. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe zadań znoszących bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępu do kultury oraz aktywizację środowiska osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie ich udziału w obiegu kulturalnym. Dofinansowanie można zdobyć na zadania realizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego

- wyjaśnia Iwona Gibas, w zarządzie województwa odpowiedzialna m.in. za obszar kultury.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 150 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 07.2022 r. do godz. 23.59
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 22.07.2022 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały, niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej BIP.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry