3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 27 - Silny wiatr!
Strona główna Aktualności
14 sty 2022
kategoria:
Aktualności
 

Sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Cukrzycoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju, przygotowała zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2021 roku. Urząd zajmuje się m.in. sporządzaniem aktów urodzenia, zgonu, udzielaniem ślubów czy z wydawaniem wypisów z aktów stanu cywilnego. Żeby poznać całość działalności Urzędu Stanu Cywilnego, warto zapoznać się z poniższym zestawieniem, obrazującym pełny zakres pracy urzędu.

Zestawienie statystyczne zdarzeń rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Zespół Spraw Obywatelskich w Rabce-Zdroju w 2021 roku

 

Zakres rzeczowy (rodzaj sporządzonych dokumentów, przyjętych oświadczeń, wykonanych czynności)

Rok 2021

 

 

Liczba sporządzonych aktów urodzenia w trybie szczególnym (transkrypcja zagranicznego aktu)

94

Liczba urodzeń dzieci zameldowanych na terenie Gminy Rabka-Zdrój

145

Liczba sporządzonych aktów małżeństwa (ogółem)

w tym:

122

 

Liczba małżeństw zawartych w USC

32

 

Liczba małżeństw konkordatowych

61

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w trybie szczególnym (transkrypcja zagranicznego aktu)

29

Liczba sporządzonych 
w rejestrze USC Rabka-Zdrój aktów zgonu

195

Liczba osób zmarłych zameldowanych na pobyt stały w Gminie Rabka-Zdrój

222

 

 

Liczba zaświadczeń wydanych do małżeństw konkordatowych

53

 

Liczba zaświadczeń
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

10

 

Liczba osób, dla których wystąpiono o Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

70

 

Liczba decyzji administracyjnych
w sprawie zmiany imion i nazwisk

12

 

Liczba wydanych odpisów
z aktów stanu cywilnego

3 186

 

Liczba migracji  (przeniesienie aktu z księgi papierowej) aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

2 498

Liczba przypisków zamieszczonych przy akcie

1 384

Liczba wzmianek dołączanych do aktów

344

Liczba przyjętych wniosków
o wydanie dowodu osobistego

1 310

Liczba zameldowań na pobyt stały ( w tym przemeldowania)

461

Liczba zameldowań na pobyt czasowy

193

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności i dowodów osobistych

153

Liczba wydanych zaświadczeń z ewidencji ludności

518

Liczba decyzji w sprawach meldunkowych dot. wymeldowań z pobytu stałego (w tym decyzje pozytywne, negatywne i umarzające)

13

Statystka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci na dzień 31.12.2021 r.

Miejscowość

Mężczyźni

Kobiety

CHABÓWKA

760

830

PONICE

608

609

RABKA-ZDRÓJ

5767

6519

RDZAWKA

807

747

SUMA

7942

8705

 

RAZEM                                                                             16647 mieszkańców

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry