3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 109 - Burze z gradem!
Strona główna Aktualności
27 sty 2022
kategoria:
Aktualności
 

Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Knieja

Burmistrz Rabki-Zdroju, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło Łowieckie „Knieja” w Skawie przeprowadzi polowania zbiorowe w sezonie 2021/2022 w obwodach łowieckich nr 186 i 207 - terminy i miejsca podane w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu  polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla  Koła Łowieckiego „Knieja” w Skawie, ZO Nowy Sącz (obwody nr 186 i 207).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju – www.rabka.pl

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry