Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/XIV-sesja-Mlodziezowej-Rady-Miejskiej-w-Rabce-Zdroju/idn:7347
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

27 gru 2022
kategoria:
Aktualności
 

XIV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce–Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XIV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
5. Wystąpienie Krakowskiego Alarmu Smogowego.
6. Dyskusja nad projektem Polityki Młodzieżowej dla Gminy Rabka-Zdrój.
7. Podjęcie uchwał na wniosek Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:
1) w sprawie wydania opinii do projektu Polityki Młodzieżowej dla Gminy Rabka-Zdrój.
2) w sprawie przycięcia Planu Pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023.
3) w sprawie przycięcia Planu Pracy Komisji ds. Samorządów Uczniowskich Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023.
4) w sprawie przycięcia Planu Pracy Komisji Ekologii Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023.
5) w sprawie przyjęcia Planu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2023.
6) w sprawie zmian w Planie Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok 2022.
8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
/-/ Norbert Sienkowiec

 

Redagował: Piotr Kuczaj