3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Aktualności
22 mar 2022
kategoria:
Aktualności
 

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (w trybie hybrydowym).

Porządek  obrad:

1. Otwarcie XLIX sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja na temat działania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rabce-Zdroju - wystąpienie Komendanta JRG.

4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju - wystąpienie Komendanta Policji.

5. Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w 2021r. - wystąpienie Komendanta SM.

6. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki - Zdroju:

1) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/384/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rabce - Zdroju (9),

2) w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/371/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2022 (10),

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój na 2022r.” (11),

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (12),

5) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rabka-Zdrój na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (13),

6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (14),

7) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (15).

7. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na 2022 rok  (16).

8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

9. Interpelacje i zapytania radnych.            

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Michał Skowron

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry