3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 109 - Burze z gradem!
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 23 maj 2022

XXXVI Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
09.00
Data:
2022-05-23 do 2022-05-23
 

XXXVI Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Tegoroczny XXXVI Konkurs Recytatorskiej im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w Rabce-Zdroju 23 maja 2022 r. w  Teatrze Lalek „Rabcio” przy ul. Orkana 3C. Organizatorami wydarzenia są:  Burmistrz Rabki-Zdroju,  Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, - Muzeum im. Wł. Orkana, Teatr „Rabcio” i Centrum Kultury, Sportu i Promocji, a partnerami Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Gorczański Oddział Związku Podhalan, Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej oraz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

Cele konkursu to uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej, popularyzacja twórczości poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej, a także zainteresowanie uczniów kulturą słowa. Warunkiem udziału jest złożenie  karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,  34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022r.  i przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. 1. ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Rabki-Zdroju

- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej,

- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

 1. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

- Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 1. CEL KONKURSU:
  - uczczenie pamięci wybitnej poetki,
  - zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,
   - popularyzacja twórczości poetów góralskich,
   - zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

 - zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

3. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia   13.05.2022 r.   

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

 1. KATEGORIE KONKURSU: literacka i gwarowa.
 2. Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-4

- klasy 5-8

 1. Szkoły ponadpodstawowe ( licea, technika, szkoły zawodowe)

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników.

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

 1. TERMIN KONKURSU:

23 maja 2022 r. /poniedziałek/ -  godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe - Teatr „Rabcio” ul. Orkana 3 c

 1. KOMISJA KONKURSOWA

Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji, przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

Decyzje Komisji są ostateczne.

 1. OCENA

Komisje Konkursowe ocenią  prezentacje wg następujących kryteriów:
- doboru repertuaru,
- interpretacji przedstawianych wierszy,  

- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.


 1. NAGRODY:
 2. każdy uczestnik Konkursu otrzyma okolicznościowy dyplom
 3. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień
 4. zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrza Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

 1. 9. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.
 1. Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/  uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na  organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów  na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry