3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 109 - Burze z gradem!
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 25 maj 2022

III Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2022-05-25 do 2022-05-25
 

III Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków

25 maja 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie organizatora - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju - odbędzie się III Recytatorski Konkurs dla Przedszkolaków.

Cele konkursu to: popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów przed publicznością i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do 20 maja 2022r., pod numerem telefonu 18 2677449.

REGULAMIN III RECYTATORSKIEGO KONKURSU DLA PRZEDSZKOLAKÓW

ORGANIZATOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

CELE KONKURSU :

- popularyzowanie poezji dziecięcej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci poezją

- zachęcanie do występów przed publicznością,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

ZASADY UCZESTNICTWA :

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,

- każde przedszkole typuje 5 dzieci , wyłonionych podczas eliminacji

wewnątrz przedszkolnych,

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego,

- zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów

konkursu do 20 maja 2022r., pod numerem telefonu 18 2677449

TERMIN KONKURSU :

Konkurs odbędzie się 25 maja 2022 roku o godz. 10.00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27

KRYTERIA OCENY :

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój),

NAGRODY :

- Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

 

LII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
14.00
Data:
2022-05-25 do 2022-05-25
 

LII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (26),

2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (32),

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (33),

4) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka–Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości (34),

5) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu (35),

6) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka  ratownika OSP z terenu Gminy Rabka - Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (36),

7) w sprawie przejęcia  od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarządzania drogą krajową w granicach pasa drogowego nr DK 28 w m. Rabka-Zdrój w km 71 + 586 oraz DK 47 w m. Chabówka w km 1+575 (37),

8) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/371/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2022 (38),

9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (39),

10) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (40).

4. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Rabce-Zdroju:

1) w sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju (41),

2) w sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju (42).

5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

6. Interpelacje i zapytania radnych.            

7. Zamknięcie sesji.        

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Piotr Żółtek 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry