3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 29 - Zawieje i zamiecie śnieżne!
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 25 styczeń 2023

LXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2023-01-25 do 2023-01-25
 

LXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad: - po zmianach 

1. Otwarcie LXII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wyników z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

4. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój - „Rabka-Zdrój Południe” (1),

2) w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/476/22 Rady miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (2),

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (3),

4) zmieniająca uchwałę nr LVIII/465/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (4),

5) w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2023 (5),

6) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (6).

5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

6. Interpelacje i zapytania radnych.      

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Piotr Żółtek 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry