3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 26 maj 2023

Teatr Lalek Rabcio przedstawił repertuar na maj

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.15
Data:
2023-05-02 do 2023-05-31
 

Teatr Lalek Rabcio przedstawił repertuar na maj

W majowym repertuarze rabczańskiego teatru znalazły się takie spektakle jak m. in.: Piękna i Bestia, Pinokio, Robaczki, Koziołek Matołek i Tygrysek Pietrek.

Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru. Kasa i organizacja widowni   34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 3c   tel. kom  600 143 786  e-mail:   Bilety do nabycia w internecie,  i  kasie teatru na godzinę przed spektaklem. Cena biletu  30 złotych, grupowy 25 zł od osoby. www.rabcio.pl

REPERTUAR TEATRU LALEK „RABCIO” MAJ 2023 r.

 

 

 

XXXVII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
09.00
Data:
2023-05-26 do 2023-05-26

XXXVII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Tegoroczny XXXVII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w siedzibie Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 26 maja. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Rabki-Zdroju, Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, Muzeum im. Wł. Orkana, Teatr „Rabcio” i Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju. Partnerami: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Związek Podhalan Oddział Gorczański i Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Celem konkursu jest uczczenie pamięci wybitnej poetki oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży jej twórczością, popularyzacja twórczości innych poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej i kulturą słowa. Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz tematycznych (kat. literacka i gwarowa).

Warunkiem udział w konkursie jest złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2023 r.  Przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, proszeni są do występu w stroju regionalnym. 

 

Szczegóły w Regulaminie – poniżej:

1. ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Rabki-Zdroju

- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej,

- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

 2. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

- Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 3. CEL KONKURSU:

- uczczenie pamięci wybitnej poetki,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,

- popularyzacja twórczości poetów góralskich,

- zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

 - zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

4. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,  34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia   19.05.2023 r.   

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, proszeni są do występu w stroju regionalnym,

5. KATEGORIE KONKURSU:    literacka i gwarowa.  Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-4

- klasy 5-8

 Szkoły ponadpodstawowe ( licea, technika, szkoły zawodowe)

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników w każdej kategorii

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

6. TERMIN KONKURSU:

26 maja 2023 r. /piątek/ -  godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe - Teatr „Rabcio” ul. Orkana 3 c

7. KOMISJA KONKURSOWA

    Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji,

     przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

    Decyzje Komisji są ostateczne.

8. OCENA : 

Komisje Konkursowe ocenią  prezentacje wg następujących kryteriów:
- doboru repertuaru,
- interpretacji przedstawianych wierszy, 

- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.

9. NAGRODY:

każdy uczestnik Konkursu otrzyma okolicznościowy dyplom

w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień

zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrza Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

 Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

 Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/  uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na  organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry