1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 29 listopad 2023

Zajęcia szachowe

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
16.00
Data:
2023-10-09 do 2023-11-30
 

Zajęcia szachowe

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych na zajęcia szachowe. Spotkania szachistów odbywać się będą w każdy czwartek od godz.16.00 w Sali prób w amfiteatrze przy ul. Chopina 17.

Informacji udziela oraz zapisy przyjmuje: Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,  ul. Chopina 17 tel., fax. 18 2676626    www.mok.rabka.pl

Teatr Lalek Rabcio przedstawił repertuar na listopad

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.15
Data:
2023-11-04 do 2023-11-30
 

Teatr Lalek Rabcio przedstawił repertuar na listopad

W listopadowym repertuarze rabczańskiego teatru znalazły się takie spektakle jak m. in.: Robaczki, Oto Rabcio, Zimowa przygoda, Karius i Baktus, Miś Tymoteusz.

Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru. Kasa i organizacja widowni   34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 3c   tel. kom  600 143 786  e-mail:   Bilety do nabycia w internecie, i kasie teatru na godzinę przed spektaklem. Cena biletu  30 złotych, grupowy 25 zł od osoby. www.rabcio.pl

REPERTUAR TEATRU LALEK „RABCIO” LISTOPAD 2023 r.

 

 

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
13.00
Data:
2023-11-29 do 2023-11-29
 

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LXXVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
  3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju:

1) w sprawie zmiany uchwały LXIV/493/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia :Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój na 2023 r.” (73)

2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (75)

3) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” Gminy Rabka-Zdrój na lata 2024-2028 (76)

4) w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (77)

5) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXIV/541/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2023 r. (78)

6) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2022-2030” (79)

7) w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi do osiedla Łęgi obok Skansenu Kolejowego w Chabówce (80)

8) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka-Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości (81)

9) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka-Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości i środków trwałych oraz w postaci wkładu pieniężnego (82)

10) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (83)

11) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (84)

12) w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/459/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru (85)

13) w sprawie zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2023 (86)

14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (87)

  1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Piotr Żółtek

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry