3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Banery Czyste powietrze Informacja nt. możliwości pozyskania dotacji na wymianę starego kotła węglowego

INFORMACJE O DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO PIECA WĘGLOWEGO

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Właściciele domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w Gminie Rabka-Zdrój.

NA CO BĘDZIE MOŻNA WYMIENIĆ STARY PIEC WĘGLOWY?

-kocioł gazowy

-kocioł V klasy na paliwo stałe

-pompa ciepła

WYTYCZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ BY MÓC OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Aby otrzymać dotację, budynek musi przejść pozytywną ocenę energetyczną, którą bezpłatnie przeprowadzi osoba wyznaczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Do oceny posłuży wypełniona deklaracja oraz wizyta audytora w budynku, który ma być ogrzewany nowym źródłem ciepła. Ocena energetyczna ma na celu określenie, czy budynek jest już wystarczająco ocieplony czy wymaga termomodernizacji. Wykonanie wszystkich prac wskazanych w audycie, będzie niezbędne w celu otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła. Koszt wykonania prac termomodernizacyjnych nie będzie dofinansowany w ramach projektu.

Do programu nie kwalifikuje się zakup i montaż źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach, wymiana starych kotłów gazowych na nowe.

W ramach realizacji zadania właściciel będzie zobowiązany do:

- zdemontowania starego kotła i dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego utylizację,

- zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

- wykonania wszystkich zaleceń wskazanych przez audytora,

- w przypadku wymiany starego kotła na gazowy uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

Nowy kocioł musi spełniać jednocześnie wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa. Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/kotly

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  1. W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

oraz dodatkowo w przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

  1. W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe V klasy, dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

oraz dodatkowo w przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

- maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

- do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Wypełnij wstępną deklarację uczestnictwa i złóż ją na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, po uprzednim skonsultowaniu z pracownikami Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zamówień Publicznych, pokój nr 12, 13 i 14 tel. 18 26 80 471, 18 26 80 472, 18 26 80 473, 18 26 80 474.

 Deklaracja do POBRANIA

Termin złożenia deklaracji - nabór ciągły.

Uwaga: Osoby, które wypełnią ankietę, będą miały pierwszeństwo w pozyskaniu środków na wymianę starego pieca.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zasad dofinansowania prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami Wydziału Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zamówień Publicznych, pokój nr 12, 13 i 14 tel. 18 26 80 471, 18 26 80 472, 18 26 80 473, 18 26 80 474 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja udziału.pdf 17-01-30 11:21 115.97KB pobierz plik: Deklaracja udziału.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry