1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Banery Projekty Unijne Gminy
21 lut 2012
kategoria:
Projekty Unijne

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PARKU ZDROJOWEGO

Wartość całkowita projektu: 11 009 519,48 zł
Wartość dofinansowania: 5 095 344,82 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
Okres realizacji: 2010-2012
Wykonawca robót: PARKM Sp. z o.o.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu to wzmocnienie Rabki-Zdroju, jako bieguna wzrostu,
a w konsekwencji poprawa życia jej mieszkańców, co spowoduje, że stanie się ona miastem z bogatą, wszechstronną ofertą turystyczno-uzdrowiskową, a co za tym idzie będzie atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania i podejmowania działalności gospodarczej.

Realizacja tak zdefiniowanego celu przyczynia się do realizacji celu nadrzędnego, który poprzez radykalną poprawę jakości i dostępności terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych przyczyni się do systematycznego rozwiązywania problemów, z którymi boryka się Rabka-Zdrój:

  • zaniedbaniami w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
  • spadkiem popytu na usługi uzdrowiskowe,
  • zwiększaniem się strukturalnego bezrobocia w Uzdrowisku i pauperyzacją rabczańskiego społeczeństwa.

To z kolei przyczyni się do powiązania rozwoju gospodarczego Uzdrowiska, z rozwojem lokalnym i regionalnym.

Cel bezpośredni projektu to kompleksowa modernizacja Parku Zdrojowego, jako elementu służącego rozwojowi infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej, a także tworzeniu wysokiej klasy przestrzeni publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców Rabki-Zdroju.

Dzięki realizacji projektu zmianie uległ wizerunek Rabki-Zdroju – powstał nowoczesny, ciekawy Park Zdrojowy, z odnowionymi i dostosowanymi do nowych funkcji traktami spacerowymi, a całość obszaru została wyposażona w elementy podnoszące jego atrakcyjność dla różnych grup odbiorców. Projekt tym samym przyczynia się do zdynamizowania rozwoju miasta i stwarza warunki do rozwijania szeregu inwestycji, w tym szczególnie prywatnych, związanych z funkcją turystyczno-uzdrowiskową. To z kolei pozwala zahamować powstawanie zjawisk kryzysowych na obszarze miasta, w tym pauperyzację lokalnej społeczności, dzięki stworzeniu warunków do powstawania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • gruntowna modernizację altany koncertowej na placu „Pod Grzybkiem” wraz z przebudową nawierzchni placu i zagospodarowaniem terenu wokół altany;
  • modernizacja fontanny w Parku;
  • modernizacja alejek w Parku Zdrojowym;
  • gruntowna modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym;
  • zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci);
  • rewitalizacja zieleni parkowej (12 ogrodów tematycznych);
  • modernizacja ścieżki zdrowia (15 nowych urządzeń), placu zabaw (nowe urządzenia, nawierzchnia bezpieczna, boisko) oraz kortów tenisowych.
Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H