Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/przedsiebiorcy
Drukuj grafikę : tak / nie

Przedsiębiorcy

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z artykułem 122 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 122 ust.2 wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wymagane dokumenty:

Doradztwo dla firm:

Dokumenty do pobrania:

kategoria: Przedsiębiorcy [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Oświadczenie o kosztach.docx 21-09-17 10:02 12.65KB pobierz plik: Oświadczenie o kosztach.docx
docx Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx 21-09-17 10:02 15.11KB pobierz plik: Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx
docx Oświadczenie rzemieślnika.docx 21-09-17 09:20 15.04KB pobierz plik: Oświadczenie rzemieślnika.docx
rtf Zawiadomienie pracodawcy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.rtf 21-08-24 13:14 35.59KB pobierz plik: Zawiadomienie pracodawcy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.rtf
pdf Formularz pomoc de minimis.pdf 21-08-24 13:14 381.49KB pobierz plik: Formularz pomoc de minimis.pdf
doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc 21-08-24 12:15 51.5KB pobierz plik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc
docx Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx 21-08-24 12:15 15.37KB pobierz plik: Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx
rtf Oświadczenie o otrzymaniu de minimis.rtf 21-08-24 12:14 50.17KB pobierz plik: Oświadczenie o otrzymaniu de minimis.rtf