3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Banery Czyste powietrze NABÓR NA WYMIANĘ KOTŁÓW
 

Nabór na wymianę kotłów

Gmina Rabka-Zdrój ogłasza nabór na podpisywanie umów na inwestycje wymiany starych źródeł ciepła dla osób znajdujących się na liście beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2017-2025 pod nazwami: „Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe – Obniżenie poziomu niskiej emisji” oraz „Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe – Obniżenie poziomu niskiej emisji”.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Regulaminu), oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Regulaminu), oświadczenia współwłaścicieli – jeśli dotyczy (załącznik nr 3 do Regulaminu), podpisanie umowy z gminą na realizację inwestycji, dysponowanie oceną energetyczną budynku wykonaną przed realizacją inwestycji oraz zaakceptowanie przez właściciela budynku audytu energetycznego.

W naborze obowiązuje Regulamin udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju nr XXXVII/286/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. nr XXXVI/269/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3, zwanego dalej Regulaminem. Załącznikami do Regulaminu są:

Nr 1 - wzór Wniosku o udzielenie dotacji - POBIERZ

Nr 2 - wzór Oświadczenia wnioskodawcy - POBIERZ

Nr 3 - wzór Oświadczenia współwłaścicieli - POBIERZ

Nr 4 - wzór Protokołu końcowego odbioru technicznego - POBIERZ

Nr 5 - wzór Wniosku o rozliczenie udzielonej dotacji - POBIERZ

Nr 6 - wzór Wstępnej deklaracji udziału - POBIERZ

Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Regulaminu), oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz oświadczenie współwłaścicieli – jeśli dotyczy (załącznik nr 3 do Regulaminu), należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój.

Kolejność przyznawania dotacji jest utworzona na podstawie kolejności wpływu wstępnych deklaracji udziału w programie (załącznik nr 6 do Regulaminu) i mieści się limitach określonych w projekcie.

Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 8 tys. zł do nowego źródła ciepła i będzie ustalana indywidualnie w oparciu o przyznaną w ocenie energetycznej budynku moc nowego kotła. Dopłata do 1 kW mocy nowego kotła wynosi:

  1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Audycie energetycznym,
  2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Audycie energetycznym,
  3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Audycie energetycznym,
  4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w Audycie energetycznym.

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną (wg. zaleceń zawartych w ocenie energetycznej budynku), istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania, jednak nie więcej niż 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego przy inwestycjach w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, bądź maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego przy inwestycjach w źródła ciepła spalające paliwa stałe.

Maksymalne dofinansowania nie mogą przekroczyć kwot:

  1. Do 14 tys. zł przy inwestycjach w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.
  2. Do 9 tys. zł przy inwestycjach w źródła ciepła spalające paliwa stałe.

Umowy na inwestycje wymiany starych źródeł ciepła dla osób znajdujących się na liście beneficjentów będą zawierane od grudnia 2017 r.

Link do Regulaminu:
https://gmina.rabka.pl/main/REGULAMIN_NA_WYMIANE_KOTLOW

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry