3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Aktualności
02 lip 2021
kategoria:
Aktualności
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciąży obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw:

Formularze deklaracyjne dla budynków/lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych znajdują się poniżej, lub można je pobrać ze strony: https://ceeb.gov.pl/

Jakie informacje zawiera deklaracja zgodnie z ww. ustawą:

  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródła spalania paliw;                 
  • informacja o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu do kontaktu lub e-mail.

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców.

Obowiązek złożenia deklaracji:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym, zgodnie z art. 27g ust. 1 ww. ustawy;
  • 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła, zgodnie z art. 18 pkt. 6, ww. ustawy, czyli w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z art. 27a ust. 2 pkt.1 lit. a i c.

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję;
  • w formie papierowej, wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul.  Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój – Dziennik Podawczy.                               

Sankcje dla osób, które nie złożą w ustawowym terminie deklaracji.

Brak złożenia deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 wyżej wymienionej ustawy jest zagrożony karą grzywny.

Podstawa Prawna: Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw, w postaci pisemnej lub elektronicznej (forma elektroniczna dostępna będzie dopiero od 1 lipca 2021 r.).

Art.  27g ww. ustawy mówi, że:

  1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklaracją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
  2. Deklarację składa się w postaci:

1) elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub

2) pisemnej.

Deklaracja zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. Natomiast w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej Burmistrz Miasta Nowy Targ wprowadzi do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję (od 1 lipca 2021 r.).

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, będącej centralną bazą informacji i ważnym narzędziem wspierania wymiany starych kotłów grzewczych, odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

CEEB jest narzędziem dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji założeń polityki niskoemisyjnej oraz miejscem, gdzie dostępne są informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo dla obywateli w niedalekiej przyszłości zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB jest moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, aby objąć nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, ale też małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

Po szczegółowe informacje w powyższym zakresie odsyłamy na stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, poświęconą tej tematyce:  https://zone.gunb.gov.pl/.

Przydatne informacje i aktualności w zakresie CEEB znajdują się pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/.

Na naszym kanale youtube  pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl

Link do strony internetowej z treścią ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127.

Sprawę prowadzi Ekodoradca Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 472.

Pliki do pobrania: TUTAJ

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06.pdf 21-07-02 12:45 1.92MB pobierz plik: przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06.pdf
pdf przyklad-wypelnionej-deklaracji-B-28.06.pdf 21-07-02 12:45 1.74MB pobierz plik: przyklad-wypelnionej-deklaracji-B-28.06.pdf
pdf 1 - deklaracja-A-30.06.2021.pdf 21-07-02 12:44 253.49KB pobierz plik: 1 - deklaracja-A-30.06.2021.pdf
pdf 2 - deklaracja-B-30.06.2021.pdf 21-07-02 12:44 283.25KB pobierz plik: 2 - deklaracja-B-30.06.2021.pdf
pdf CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf 21-07-02 12:44 2.51MB pobierz plik: CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf
pdf Instrukcja-CEEB-28.06.2021-r-skompresowany.pdf 21-07-02 12:44 743.87KB pobierz plik: Instrukcja-CEEB-28.06.2021-r-skompresowany.pdf
pdf Ulotka2-min.pdf 21-07-02 12:43 427.11KB pobierz plik: Ulotka2-min.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry