3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Samorząd Urząd Miejski Jak załatwić sprawę w Urzędzie Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz.289 i Nr 165, poz.1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia RM z dnia 24 grudnia 2007, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

kategoria: (PKD 2007) [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip WARIANT DOSTĘPU - Plik zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD 16-11-29 13:32 1.2MB pobierz plik: WARIANT DOSTĘPU - Plik zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD
pdf klucze powiązań PKD 2007 - PKD - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 16-11-29 13:25 482.88KB pobierz plik: klucze powiązań PKD 2007 - PKD - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
pdf klucze powiązań PKD - PKD 2007 - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 16-11-29 13:25 491.54KB pobierz plik: klucze powiązań PKD - PKD 2007 - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
pdf wyjaśnienia PKD 2007- załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 16-11-29 13:25 1.01MB pobierz plik: wyjaśnienia PKD 2007- załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
pdf schemat klasyfikacji - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 16-11-29 13:24 705.17KB pobierz plik: schemat klasyfikacji - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
pdf zasady budowy klasyfikacji - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 16-11-29 13:24 342.12KB pobierz plik: zasady budowy klasyfikacji - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 z dnia 24-12-2007 r. 16-11-29 13:23 105.76KB pobierz plik: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 z dnia 24-12-2007 r.

GUS przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007:

  • Wyszukiwanie kodów bezpośrednio na stronie internetowej
    http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub z pierwszej strony portalu GUS - prawe boczne menu ->klasyfikacje ->PKD 2007
  • Plik do pobrania powyżej, zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD
  • Program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKD Plik oprócz programu zawiera instrukcje, opis, oraz sposób instalacji

Uwaga:

Do prawidłowego działania programu "szukacz PKD" niezbędny jest MS Access 2002 lub wyżej.
Aplikacja została sprawdzona i nie zawiera żadnego szkodliwego elementu (wirusy etc).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry